autrice

Odile Marot

Odile Marot est artiste peintre elle a publié Co-incidences aux éditions Paraules avec Cristina Giner

És l’encontre de dues dones, s’inicia al llarg de moments compartits una atracció mútua de la qual neix una complicitat i el desig d’anar més enllà.
De fet com la majoria dels projectes es gesta, partint d’un intercanvi, com un llaç entre dues pràctiques que han confluït, viscut com un regal exquisit no per unificar els reptes de cada una sinó un entramat de relacions singulars font de pensament i de creació.
La pintura neix de la paraula o la paraula neix de la pintura.
Vaivé entre « jo i l’altra » entre « l’altra i jo », potser per fomentar passatges entre el que es veu i el que és, entre la pintura i l’escriptura i també passatge entre una dona i una altra.
En definitiva, es tracta del compartir, de la relació, en escollir textos i pintures composar per fer una peça nova. Això és ampliar les nostres visions volàtils, deixar un rastre punyent i clar de la nostra contemporaneïtat, allunyar-se i apropar-se en els alts i baixos de la vida.

publications aux éditions Paraules