autrice

Maite Barcons Reniu

BIBLIOGRAFIA

Maite Barcons Reniu

1996 Primers poemes a l’Almanac Català del Rosselló.

1996 Edició dels guanyadors als premis literaris Òmnium catalunya Nord ; Edició del premi de la narració curta Nit de sang i foc, Impremta Adrien Sinthe –Perpinyà

1998 Com un infant guardo els meus jocs amagats dels altres, edició premi de poesia Francesc Català, Presses Littéraires – Saint Estève

1999 Senhal, Poemes intercalables, n°175, Realització poètica i pictural  transfronterera Perpinyà-Girona amb David Torralba, Edició Ajuntament de Girona i Llibreria 22

2000 Ni ofici ni benefici, contes poètics. Edició del premi extraordinari «Sant Jordi C.N». Ed. Trabucaire

2016 La medicina popular i tradicional a C.N. Ed. Trabucaire, col·lecció Història. Perpinyà

2017 Caminades, colecció Paraules. Edicions K’A, Illa de Tet

2018 Les Bruixes se pentinen (teatre) guió conjunt amb Mònica Bellsola, directora teatral (del llibre La medicina tradicional a C.N.)

2019 Aigües sempre vives, obra conjunta evocant Simona Gay. Ed. Paraules, Illa de Tet

2019 Stel·la Maris, Revista d’OC

2021 Pouamots, amb dibuixos d’Isabel Mencion. Ed. Paraules. Illa de Tet

2021 Antologia Poetes del Maresme, editorial Voliana (Argentona)

2021 Antologia Dones poetes de la Maresma, editorial Voliana (Argentona)

publications aux éditions Paraules