auteur

Jordi Tolosa

Jordi Tolosa
Neix a Badalona, un capvespre d’octubre de
l’any de 1956.
Cursa estudis a l’Escola Superior de Belles
Arts de Sant Jordi, a Barcelona.
La seva trajectòria artística s’inicia en el
moviment conceptual català dels anys
vuitanta, amb accions al carrer i
instal·lacions efímeres en espais públics.
A la vegada s’apropa a la poesia visual amb
objectes i llibres d’artista, però l’obra
tendeix al corpori, agradant
definir-se com a escultor d’idees. Amb el
nou segle comença a recopilar escrits, on
l’humor hi és present. Aquest és el segon
llibre que publica.
www.jorditolosa.com

Il a publié
aux éditions Paraules
Pedres a la boca 2024

publications éditions Paraules