Odile Marot est artiste peintre elle a publié aux éditions Paraules
avec Cristina Giner Co-incidences

És l’encontre de dues dones, s’inicia al llarg de moments
compartits una atracció mútua de la qual neix una
complicitat i el desig d’anar més enllà.
De fet com la majoria dels projectes es gesta, partint
d’un intercanvi, com un llaç entre dues pràctiques que
han confluït, viscut com un regal exquisit no per unificar
els reptes de cada una sinó un entramat de relacions
singulars font de pensament i de creació.
La pintura neix de la paraula o la paraula neix de la
pintura.
Vaivé entre « jo i l’altra » entre « l’altra i jo », potser per
fomentar passatges entre el que es veu i el que és, entre
la pintura i l’escriptura i també passatge entre una dona
i una altra.
En definitiva, es tracta del compartir, de la relació, en
escollir textos i pintures composar per fer una peça
nova. Això és ampliar les nostres visions volàtils, deixar
un rastre punyent i clar de la nostra contemporaneïtat,
allunyar-se i apropar-se en els alts i baixos de la vida.